Aangesloten bij

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Kwaliteitsregister Paramedici