Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft u niet bij te verzekeren. Voor volwassenen boven de 18 jaar, is het eigen risico van toepassing.

Voor 2019 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract gesloten, behalve met de Frieslandverzekering.

Tarieven

 

Prijslijst logopedie per 1 januari 2020

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan 

brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening.
Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle

gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

 

 

Onderstaande prijzen gelden:

·                 Wanneer uw logopedist geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.

·                 Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2020.

·                 Logopedie is vrijgesteld van BTW.

 

Screening

€ 27,50

Anamnese en onderzoek na screening

€ 85,-

Screening, anamnese en onderzoek

€ 115,-

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€ 85,-

Eenmalig onderzoek (max. 60 minuten)

€ 85,-

Individuele zitting reguliere logopedie 

€ 40,-

Individuele zitting preverbale logopedie

€ 78,50

Individuele zitting reguliere telelogopedie

€ 40,-

Telefonische zitting

€ 25,-

Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

€ 65,-

Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van drie personen

€ 45,-

Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vier personen

€ 35,-

Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen

€ 25,-

Behandeling Hanen-ouderprogramma

€ 2500,-

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 20,-

Toeslag voor behandeling in een instelling

€ 20,-

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (per half uur)

€ 40,-

Overleg met derden (per half uur)

€ 40,-

Verslaglegging aan derden (per half uur)

€ 40,-

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)

€ 30,-