ONS TEAM
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Floortje Smits

Praktijkhouder, Preverbaal Logopedist en HANEN therapeut

Pragmatisch, doelgericht, praktisch en doortastend

Specialisaties: Eten en drinken bij baby’s en peuters, HANEN ouderprogramma, Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) 2-8 jaar.  Meertalige kinderen, Sensorische informatieverwerking bij AD(H)D en ASS en HB, OMFT, fonologische problemen, verbale ontwikkelingsdyspraxie

Gelijkwaardige zorg voor iedereen

Ingeschreven Kwaliteitsregister Paramedici en lid NVLF